Pražské vinice 2024 – Putování vinicemi hlavního města Prahy, 25.-26. května 2024

PRAŽSKÉ VINICE 2024 – Putování vinicemi hlavního města

(Praha – 20. 5. 2024) Kouzlo vinic v srdci města, komentované prohlídky, překrásné výhledy, povídání vinařů i perličky z historie. To vše nabízí projekt Hlavního města Prahy, jehož 6. ročník přináší další novinky. Podobně jako mají vinařské obce na Moravě a v Čechách své otevřené sklepy, má i Praha novou vinařskou tradici: Putování pražskými vinicemi. Od premiérového ročníku v roce 2017 získala unikátní akce pevné místo v programové nabídce metropole a letos opět nabídne v posledním květnovém víkendu, tedy 25. a 26. května, návštěvu celkem již devatenácti vinic.

Zásluhou města i soukromníků roste dnes réva v Praze na zhruba dvaceti hektarech půdy. Není to moc, ale vedle Svatováclavské vinice v areálu Pražského hradu a Vyšehradu, kde jsou dokonce hned tři malé vinohrady, nabízí hlavní město i takové perly, jako je vinohradská Grébovka s téměř prvorepublikovou atmosférou, překrásná vinice sv. Kláry, dokonale zvelebená Salabka shlížející na pražskou zoo i do prudkého svahu nově zakousnuté Zilvarovy vinice na území bývalé Popelářky, jedné z mála usedlostí, které byla navrácena původní funkce, všechny tři na území Troji. Dále jediná pražská biovinice Baba ukrytá v divoké zeleni na skalním ostrohu nedaleko stejnojmenné zříceniny, několik vinic Strahovského kláštera a vinice Svatojánská podél Úvozu pod Petřínem, o kterou, stejně jako o vinici na Vítkově, pečuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Drobná vinice s osobitou atmosférou obklopená moderní zástavbou i historickou gotickou zdí na svazích Albertova, známá Máchalka u prosecké bobové dráhy, Lysolajská vinice ve svahu dávno vytěžené pískovny nebo výjimečná Modřanská vinice vzkříšená pílí zahrádkářů a v Praze položená nejjižněji. Nově se do projektu zapojila ze soukromé iniciativy obnovená vinice Kelerka, vinice Jabloňka ve svahu Černého kopce v Troji pyšnící se nádherným výhledem na celou Prahu a vinice v areálu Domova pro zrakově postižené Palata na slunném strahovském svahu.

Vinice budou zpřístupněny od 10 do 17 hodin v posledním květnovém víkendu, a to zdarma (s výjimkou Vinice sv. Kláry v areálu Botanické zahrady v Troji), na některých vinicích bude přichystán i doprovodný program s malou ochutnávkou, na všech pak bude připraven odborný výklad průvodce. Na každé ze zúčastněných vinic budou po dobu konání akce umístěny informační stojany, které návštěvníkům poskytnou základní informace a zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Zároveň budou k dispozici tištěné informační letáky s mapou, které jsou distribuovány v turistických informačních centrech Prague City Tourism, mapu v elektronické podobě lze stáhnout na www.prazskevinice.cz.

„I když naše metropole není klasickou vinařskou oblastí, pyšní se hned několika vinicemi, které mají i zajímavou historii. Třeba jako právě tahle, v naší Palatě, kde se vinné révě dařilo už na začátku sedmnáctého století a které znovu vdechl život pan ředitel Procházka se svým týmem v roce 2017. Jsem moc ráda, že vinice i přilehlá krásná zahrada slouží jak klientům Domova pro zrakově postižené, tak veřejnosti. Není to tedy žádný uzamčený areál, ale místo, kde se pořádá mnoho akcí a kde se setkávají klienti se svými sousedy z okolí,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, Alexandra Udženija.

„Po osmi letech od obnovení pěstování vinné révy v této lokalitě nás těší úspěšnost volby odrůd. Čtyři z pěti vykazují velmi dobrou jakost sklizených hroznů. Daří se zde jak Solarisu, který se dále zpracovává, tak i odrůdám stolním pro obohacení jídelníčku našich klientů.“ uvedl ředitel Domova pro zrakově postižené Palata, pan Ing. Jiří Procházka.

„Putování pražskými vinicemi může být skvělou příležitostí pro objevování těch nejstarších vinic na území našeho hlavního města. Kombinace komentovaných prohlídek s úchvatnými výhledy a malebnými místy, historickými perličkami a rozhovory přímo se samotnými vinaři poskytne návštěvníkům Prahy zcela nový a neobvyklý zážitek, který v běžném provozu nezažijí. Poslední květnový víkend proto osobně zvu k této příjemné procházce a ochutnávce vybraných typů českých, respektive pražských, vín,” uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy pan JUDr. Jiří Pospíšil, který nad akcí převzal záštitu.

Zúčastněné vinice:

Vinice Salabka, vinice Vyšehradské kapituly, vinice NKP Vyšehrad, vinice Pod Vyšehradem, vinice Grébovka, vinice sv. Kláry, Modřanská vinice, vinice Máchalka, vinice Albertov, vinice Baba, Zilvarovy vinice, vinice na Vítkově, Lysolajská vinice, dále vinice Svatováclavská, Svatojánská a Strahovská na svazích Petřína a prvním rokem připojené vinice Palata, Jabloňka a Kelerka.

Veškeré detaily a aktuální informace lze najít na webových stránkách akce www.prazskevinice.cz.